ໃຫ້ກຽດແລະຈື່ ຈຳ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

ກະເປົາເງິນສາຍແຂນທີ່ລະລຶກຮູບຊົງເງີນຕາມໃຈ