LOCATION

ການບໍລິການແລະການລວບລວມເຄື່ອງປະດັບທີ່ດີຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ຮ້ານຫຼັກຂອງພວກເຮົາໃນ Downtown Manhattan (SoHo):

Popular Jewelry - NYC

255 Canal Street, Unit B, New York, NY 10013

ເວລາທຸລະກິດ:

9:30 AM - 6:30 PM (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) 

7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, 365 ວັນຕໍ່ປີ

ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ

ສຳ ລັບການສອບຖາມຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ: info@popular.jewelry
Para atención al cliente en español, ຈົ່ມວ່າ: + 1 (212) 941-7942
ສຳ ລັບການສອບຖາມຂໍ້ມູນຮ້າຍແຮງ, ໃຫ້ໂທຫາ: + 1 (212) 941-7942
or ຂໍ້ຄວາມ ພວກເຮົາໂດຍກົງ ເຟສບຸກ ແລະ / ຫຼື Instagram